________________ Јавне набавке ПУ "Сунцокрети" Владимирци

Архива за 2014.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Јавна набавка бр. 01/2014
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОБЈЕКАТ У ВЛАДИМИРЦИМА
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 21.02.2014. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

 

Обавештење о закљученом уговору (Word формат или PDF формат)

Обавештење о закљученом уговору (Word формат или PDF формат)

 

 

Јавна набавка бр. 02/2014
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОБЈЕКАТ У ДЕБРЦУ
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 21.02.2014. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

 

Обавештење о закљученом уговору (Word формат или PDF формат)

 

 

Јавна набавка бр. 03/2014
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛОЖ УЉЕ
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 24.11.2014. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74, 15225 Владимирци или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Позив за подношење понуда: Word формат или PDF формат

Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

 

Обавештење о закљученом уговору (Word формат или PDF формат)

 

 

 

 

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари