________________ Јавне набавке ПУ "Сунцокрети" Владимирци

2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

>> архива за 2018. годину

>> архива за 2017. годину

>> архива за 2016. годину
>> архива за
2015. годину

>> архива за 2014. годину

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

План јавних набавки за 2019. годину

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПУ "СУНЦОКРЕТИ"

 

План јавних набавки ПУ "Сунцокрети" Владимирци усвојен 27.12.2018. године.

 

 

 


План јавних набавки за преузимање : PDF формат

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Јавна набавка бр. 3/2019

 


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕСО
Поступак јавне набавке мале вредности

 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом

до 25.03.2019. године, до 10 сати на адреси

ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74, 15225 Владимирци,

или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.

 


 

Позив за подношење понуде: ____________Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

Одлука о додели уговора :_______________________PDF формат

Обавештење о закљученом уговору: __ _ __ _ __ _ _PDF формат

Одлука о измени уговора: __ _ __ _ __ _ _ PDF формат

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Јавна набавка бр. 2/2019

 


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛОЖ УЉЕ
Поступак јавне набавке мале вредности

 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом

до 30.01.2019. године, до 10 сати на адреси

ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74, 15225 Владимирци,

или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.

 


 

Позив за подношење понуде: ____________Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

Одлука о додели уговора :_______________________PDF формат

Обавештење о закљученом уговору: __ _ __ _ __ _ _PDF формат

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Јавна набавка бр. 1/2019

 


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Поступак јавне набавке мале вредности

 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом

до 16.01.2019. године, до 10 сати на адреси

ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74, 15225 Владимирци,

или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.

 


 

Позив за подношење понуде: ____________Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

Одлука о додели уговора :_______________________PDF формат

Обавештење о закљученом уговору: __ _ __ _ __ _ _PDF формат

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари