________________ Јавне набавке ПУ "Сунцокрети" Владимирци

2016

_______________________________________________________________________________________________________________________________

>> архива за 2015. годину

>> архива за 2014. годину

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Јавна набавка бр. 01/2016
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 10.03.2016. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Позив за подношење понуде: ____________Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

Одлука о додели уговора :_______________________PDF формат
Закључени уговори по партијама _______Прва партија____ Друга партија

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

План јавних набавки за 2016. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПУ "СУНЦОКРЕТИ"

 

План јавних набавки ПУ "Сунцокрети" Владимирци усвојен 29.02.2016. године.


План јавних набавки за преузимање : PDF формат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари