________________ Јавне набавке ПУ "Сунцокрети" Владимирци

2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

>> архива за 2014. годину

 

Јавна набавка бр. 01/2015
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОБЈЕКАТ У ВЛАДИМИРЦИМА
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 18.02.2015. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Позив за подношење понуде: Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

 

 

 

 

Јавна набавка бр. 02/2015
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОБЈЕКАТ У ДЕБРЦУ
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 18.02.2015. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Позив за подношење понуде: Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

 

 

 

 

Јавна набавка бр. 03/2015
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛОЖ УЉЕ 8000 Л
Посупак јавне набавке мале вредности

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена непосредно од стране понуђача или брзом поштом до 11.12.2015. године, до 10,00 сати на адреси ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул.Светог Саве бр. 74 или поштом препоручено на адресу Предшколске установе.


Позив за подношење понуде: Word формат или PDF формат
Конкурсна документација за преузимање: Word формат или PDF формат

Обавештење о продужење рока за подношење понуда: PDF формат

Одлука о додели уговора: Word формат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари